Reklama
TVP Polonia


13:25-14:20 U Pana Boga w ogródku
14:20-15:20Kulturalni PL
15:20-15:50Okrasa łamie przepisy
15:50-16:05Zagadki zwierzogromadki
16:05-16:10Figu Migu
16:10-16:20ABC Rytmiki
16:20-16:30Halo halo
16:30-17:00Rodzinka.pl
17:00-17:20Teleexpress
17:20-17:50Słownik polsko@polski
17:50-18:20Gra słów. Krzyżówka
18:20-18:50Ja to mam szczęście
18:50-19:15Warszawskie Combo Taneczne
19:15-19:30Rzecz Polska
19:30-20:05Wiadomości
20:05-20:10Sport
20:10-20:20Pogoda
20:20-21:45Godzina W
21:45-22:05Powstanie warszawskie - Kwiaty z parapetów
22:05-22:35Polonia 24
22:35-23:30Wyszyński. Wróg nr 1
23:30-0:00Rodzinka.pl