Reklama
TTV


8:55-9:45 Ciężarówką przez Stany 2
9:45-10:00Express
10:00-10:05Pogoda
10:05-11:10Zagrożenie pod stopami 2
11:10-11:55Królowe życia 6
11:55-12:55Damy i wieśniaczki. Za granicą
12:55-13:45Ostre cięcie 9
13:45-14:25Vlogbox. W necie
14:25-15:05Kto to kupi
15:05-15:45Gogglebox. Przed telewizorem
15:45-15:58Express
15:58-16:00Pogoda
16:00-17:00Gogglebox. Przed telewizorem 9
17:00-17:45Kossakowski. Wtajemniczenie 4
17:45-17:58Express
17:58-18:00Pogoda
18:00-18:40Królowe życia 6
18:40-19:25Królowe życia 6
19:25-19:45Patent na kasę - flesz
19:45-19:58Express
19:58-20:00Pogoda
20:00-21:05Damy i wieśniaczki. PL
21:05-22:00Kanapowcy
22:00-22:40Kossakowski. Wtajemniczenie 4
22:40-23:25Królowe życia 6
23:25-0:30Damy i wieśniaczki. Ukraina 6