Reklama
TVP Info


5:39-5:57 Serwis Info
5:57-5:59Agropogoda
5:59-6:05Serwis Info
6:05-6:08Pogoda Info
6:08-6:15Wstaje dzień
6:15-6:20Serwis Info
6:20-6:30Wstaje dzień
6:30-6:36Serwis Info
6:36-6:39Pogoda Info
6:39-6:45Wstaje dzień
6:45-6:50Serwis Info
6:50-7:00Wstaje dzień
7:00-7:12Serwis Info
7:12-7:50Jedziemy
7:50-7:55Agrobiznes
7:55-8:00Agropogoda
8:00-8:15Jedziemy dalej
8:15-8:18Serwis Info
8:18-9:00Minęła ósma
9:00-9:11Serwis Info
9:11-10:00Minęła dziewiąta
10:00-10:22Serwis Info
10:22-10:29Pogoda Info
10:29-10:51Serwis Info
10:29-10:52Serwis Info
10:51-10:59Pogoda Info
10:52-10:59Pogoda Info
10:59-11:29Serwis Info
11:29-11:52Serwis Info
11:29-11:51Serwis Info
11:51-12:00Pogoda Info
11:52-12:00Pogoda Info
12:00-13:29Info Raport
13:29-13:50Serwis Info
13:50-13:59Pogoda Info
13:59-14:29Serwis Info
14:29-14:50Serwis Info
14:50-14:59Pogoda Info
14:59-15:29Serwis Info
15:29-15:53Info dzień
15:53-15:59Pogoda Info
15:59-17:00Info dzień
17:00-17:15Teleexpress
17:15-17:30Teleexpress Extra
17:30-18:00O co chodzi
18:00-18:20Panorama
18:20-18:37Serwis Info
18:37-19:19O tym się mówi
18:37-19:30O tym się mówi
19:19-19:30Raport z Białorusi
19:30-19:58Wiadomości
19:58-20:13Gość Wiadomości
20:13-21:00Minęła dwudziesta
21:00-21:25Nie da się ukryć
21:00-21:24Nie da się ukryć
21:24-21:42Serwis Info
21:25-21:41Serwis Info
21:41-21:50Spiszmy się, jak na rolników przystało
21:42-21:50Spiszmy się, jak na rolników przystało
21:50-22:25W tyle wizji
22:25-22:30Serwis Info
22:30-23:00W tyle wizji extra
23:00-23:30INFO wieczór
23:30-23:55W akcji
23:55-0:03Serwis Info