Reklama
TVP 1


11:50-13:45 Rio Grande
12:00-13:45 Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Krawczyka
13:45-14:15Okrasa łamie przepisy
14:15-14:25Z pamięci
14:25-14:50Ozdrowieńcy
14:25-14:55Ozdrowieńcy
14:50-15:05Policzmy się dla Polski
14:55-15:05Policzmy się dla Polski
15:05-15:55Ojciec Mateusz 25
15:05-16:00Ojciec Mateusz 25
15:55-17:00Rolnik szuka żony 8
16:00-17:00Rolnik szuka żony 8
17:00-17:20Teleexpress
17:20-17:30Pogoda
17:30-18:30Jaka to melodia
18:30-19:25Stulecie Winnych 3
19:25-19:30Sport
19:30-20:05Wiadomości
20:05-20:10Pogoda
20:10-20:30Alarm
20:30-21:40Stan zagrożenia
21:40-23:50Smoleńsk
23:50-1:45Bodo